Мистецтво вільного польоту або стислий нарис справжньої історії аеронавтики (V)

Артикули Генріха Валуа є широковідомими у вузьких колах спеціалістів з історії Франції, Польщі і України. Складені вперше як установка, що окреслювала обсяг і компетенцію королівської влади, артикули були подані Сеймом на затвердження новообраному королю Польщі Генріху Валуа в 1573 році.

Власне кажучи, встановлені артикулами взаємообов’язки пана і підданих, тобто Генріха Валуа і шляхти, практично не мають відношення до справжньої історіїї аеронавтики. Виняток становить одни малопримітний артикул, до речі відсутній в українському варіанті вікіпедії.

Український варіант

Так, 11 артикулів в українському варіанті вікіпедії мають наступний вигляд:

дотримання шляхетських привілеїв;
окреслення засад устрою і права Речі Посполитої;
скликання вального сейму кожні два роки на 6 тижнів;
при королі повинна діяти рада з 16-ти сенаторів (сенаторів-резидентів);
заборона успадкування королівського титулу. Короля можна лише вибрати лише шляхом вільної елекції;
сейм контролює внутрішню і зовнішню політику;
королю заборонено приймати важливі рішення без сенаторів при королівському дворі;
король залежний від прав народу Республіки (Річ Посполита значить “Республіка”), тобто від шляхти, яка її втілювала;
право на свободу совісті (присяга на дотримання постанов Варшавської конфедерації);
право на рокош – бунт проти короля, якщо він порушує шляхетські привілеї;
король повинен дотримувати релігійну толерантність.

Англійський варіант

В англійському варіанті вікіпедії міститься 10 артікулів, а саме:

kings of the Commonwealth were all to be chosen by election by the szlachta, and his children had no right of inheritance with regards to the throne;
king marriages had to gain the approval of the Senate;
the king must convene a general sejm (Polish parliament) at least once every two years for six weeks;
the king had no right to create new taxes, tariffs or such without approval of the Sejm;
between sejms, 16 resident senators were to be at the king’s side as his advisers and overseers. This Royal Council of 16 senators was elected every two years during the Sejm session. Four of their number (rotating every six months) were obliged to accompany the king and serve as advisers and supervisors to ensure that the king made no decision contrary to the laws of the Commonwealth. All royal decrees had to be counter-stamped by the chancellors or the deputy chancellors;
the king had no right to call a pospolite ruszenie (levée en masse) without approval of the Sejm. Further, the Articles upheld the informal tradition that the king could not send those troops to serve outside the Commonwealth’s borders without compensation;
provide for the standing, royal army (wojsko kwarciane);
the king had no right to declare war or peace without approval of the Sejm;
the king must abide by the Warsaw Confederation’s guarantees of religious freedom;
finally, if the monarch were to transgress against the law or the privileges of szlachta, the Articles authorized the szlachta to refuse the king’s orders and act against him (in Polish practice it became known as the rokosz). Each king had to swear that “if anything has been done by Us against laws, liberties, privileges or customs, we declare all the inhabitants of the Kingdom are freed from obedience to Us”.

Викладання справжньої історії аеронавтики не потребує ретельного порівняння українського і англійського варіантів артикулів, не кажучи вже про дослідження оригінального тексту артикулів Генріха Валуа, – короля Франції, короля Польщі, Великого князя Литовського, Великого князя Руського. Це справа фахівців та ентузіастів.

Проте один малопримітний артикул (свідомо чи не свідомо не вказаний в украінському варіанті вікіпедії) заслуговує на увагу і має визначальне значення для історії левітації.

Це другий артикул в англійському варіанті вікіпедії, а саме: “king marriages had to gain the approval of the Senate”. У вільному перекладі на українську артикул виглядає наступним чином: “королівські шлюби повинні бути схвалені Сенатом”.

Далі буде… а можливо і ні.

Якщо буде, то буде починатися словами “Cherchez la femme…”

Мистецтво вільного польоту або стислий нарис справжньої історії аеронавтики (VI)

Мистецтво вільного польоту або стислий нарис справжньої історії аеронавтики (IV)